ยืนยันการสมัครบริการ
บริการ Horo Tips และบริการ Lucky Lotto
(ค่าบริการ ข้อความละ 3 บาท ส่งวันละ 4 ข้อความ (ไม่รวมภาษีมูค่าเพิ่ม))

confirm


เฉพาะเครือข่าย truemoveH


ระบบจะจัดส่งบริการสมาชิกรายวันให้ท่าน
กรุณาเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตเพื่อดาวน์โหลด
สอบถามโทร 02-882-2922 | จันทร์-ศุกร์ 8:30 - 17:30